Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Зареєстровано новий варіант Статуту УТОГ

22 березня 2012 року був прийнятий Верховною Радою України Закон про громадські об’єднання, згідно з яким повністю змінювалася законодавча база щодо створення і діяльності громадських організацій. Законом надавався термін 5 років для приведення статутів громадських організацій у відповідність до зазначеного вище закону, тобто цю роботу необхідно здійснити до 1 січня 2017 року.

 

 

Робота з підготовки нового варіанту Статуту УТОГ розпочалася восени 2012 року і тривала до весни 2016 року. Проект Статуту УТОГ двічі пуб­лікувався в газеті «Наше життя» для широкого обговорення всіма членами Товариства.

У результаті був підготовлений і прийнятий ХІХ з’їздом УТОГ остаточний варіант Статуту, який зареєстрований 22.07.2016 р. у Державній реєстраційній службі України.

Перш за все, приведена у відповідність до сучасних вимог термінологія, яка вживається на сторінках затвердженого Статуту УТОГ. Зокрема, замість терміну «обласна організація», вживається термін «регіональна організація».

Статут складається із 20 розділів. На відміну від попереднього документа, в ньому більш деталізовані й конкретизовані розділи, що стосуються питань щодо вступу в члени УТОГ, зазначається, хто може бути членом Товариства. Йдеться також про права й обов’язки членів УТОГ, про те, що таке членський квиток, про порядок припинення членства в УТОГ тощо.

У цьому Статуті, на відміну від попереднього, викладено окремими розділами порядок створення й організації роботи первинних і територіальних організацій.

Зокрема, у Статуті містяться наступні зміни стосовно діяльності первинних організацій УТОГ:

— мінімальна чисельність членів УТОГ, які можуть об’єднуватись у первинній організації, має бути не менше 10 осіб;

— рішення про створення, підпорядкування або ліквідацію первинних організацій УТОГ приймається президією правління відповідної регіональної організації УТОГ;

— первинні організації УТОГ, що створені на виробничих підприємствах і в організаціях УТОГ, підпорядковуються безпосередньо своїй керівній регіональній організації УТОГ;

— рішенням президії правління керівної регіональної організації УТОГ бюро п/о може створюватися й обиратися у первинній організації УТОГ з чисельністю членів УТОГ більше 20 осіб;

— загальні збори первинної організації УТОГ вважаються правомочними, якщо на них були присутні більше 50 % членів УТОГ, що перебувають у ній на обліку, а рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більш ніж половина членів УТОГ, що були присутні на зборах.

Зміни стосовно діяльності територіальних організацій УТОГ такі:

— голова територіальної організації обирається із числа делегатів, кандидатури яких узгодженні президією управління регіональної організації;

— голова територіальної організації призначається і звільняється розпорядженням голови відповідної регіональної організації УТОГ.

Крім цього, у окремому розділі Статуту УТОГ встановлений порядок звітування керівних органів УТОГ перед його членами. Згідно цього порядку, голова первинної організації звітує на загальних зборах своїх членів, голова територіальної організації звітує перед членами президії правління своєї регіональної організації і перед делегатами звітно-виборчої конференції територіальної організації. Голова і члени правління регіональних організацій звітують перед президією Цент­рального правління, а також на пленумах правлінь і на звітно-виборчій конференції своєї організації. І, нарешті, голова ЦП УТОГ, його заступники та члени Центрального правління звітують на пленумах ЦП та перед делегатами з’їзду.

Статутом конкретизована робота Центральної і регіональної ревізійних комісій. Особлива увага Центральної ревізійної комісії спрямовується на перевірку виконання рішень з’їзду, пленумів і президії ЦП УТОГ.

Також Статут доповнено новим розділом «Порядок оскарження рішень, дій і бездіяльності керівних органів УТОГ та порядок розгляду скарг».

Члени УТОГ можуть самостійно ознайомитися з новим варіантом Статуту УТОГ, фотокопія якого розміщена на сайті Державної реєстраційної служби за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch, код 368351702488.

 

Інформація оргвідділу виконавчого апарату ЦП УТОГ.

 газета Наше Життя

Зареєстровано новий варіант Статуту УТОГ

2016-09-26
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2016-09/1474640322_statut.jpg

22 березня 2012 року був прийнятий Верховною Радою України Закон про громадські об’єднання, згідно з яким повністю змінювалася законодавча база щодо створення і діяльності громадських організацій. Законом надавався термін 5 років для приведення статутів громадських організацій у відповідність до зазначеного вище закону, тобто цю роботу необхідно здійснити до 1 січня 2017 року.

газета Наше Життя