Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Постанова президії Центрального правління Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»

 

 

У зв’язку з підписанням Президентом України 14 листопада 2014 р. Указу «Про заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», згідно з яким усі бюджетні організації України мають до 1 грудня ц. р. зупинити свою діяльність в зоні АТО і їх банківські рахунки в названій зоні будуть заблоковані, президія Центрального правління УТОГ на виконання даного Указу та враховуючи, що значну частину коштів, які необхідні для утримання непромислової сфери УТОГ, у тому числі тієї частини, що знаходиться в Донецькій та Луганській областях, Товариство отримує з Державного бюджету України,

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Покласти з 1 грудня 2014 року соціальне, побутове та інше передбачене Статутом УТОГ обслуговування нечуючих громадян України, які проживають у вільній від АТО зоні Луганської області України, на Харківську обласну організацію УТОГ, у зв’язку з чим:

1.1. Підпорядкувати з 01.12.2014 р. згідно з переліком, що додається, всі територіальні організації та культзак­лади УТОГ, які розміщені у вільній від АТО зоні Луганської області, Харківській обласній організації УТОГ.

1.2. Встановити, що при проведенні розрахунків, які належить здійснювати при обслуговуванні членів УТОГ, що проживають у вільній від АТО зоні Луганської області, мають використовуватись з 01.12.2014 р. банківський та казначейський рахунки Харківської обласної організації УТОГ.

1.3. Надати з 01.12.2014 р. право першого та другого підписів на банківських та інших документах, що стосуються обслуговування членів УТОГ, які проживають у вільній від АТО зоні Луганської області, голові та головному бухгалтеру Харківської обласної організації УТОГ.

2. Для забезпечення належного обслуговування членів УТОГ, які проживають у вільній від АТО зоні Луганської області, доручити голові Луганської обласної організації УТОГ Н. М. Кобзаревій:

2.1.Скласти та направити Харківській обласній організації УТОГ і в копії Центральному правлінню УТОГ :

а) інформацію щодо кількості і місця знаходження та реєстрації на даний час членів УТОГ, які стоять на обліку у вільних від АТО територіальних організаціях УТОГ Луганської області;

б) адреси та телефони офісів і культ­­закладів територіальних організацій УТОГ, які знаходяться у вільній від АТО зоні Луганської області, та коротку характеристику їх приміщень;

в) список проблемних питань, які необхідно вирішувати при наданні допомоги глухим у вільній від АТО зоні Луганської області;

г) уточнений перелік посад (штатний розпис), які необхідно утримувати для подальшого вирішення проб­лем членів УТОГ у вільній від АТО зоні Луганської області, та пропозиції щодо конкретних прізвищ працівників, які будуть займати ці посади в зоні, вільній від АТО.

2.2. Надати в межах можливого допомогу у працевлаштуванні членам УТОГ, які на даний час працюють у територіальних організаціях і культ­закладах УТОГ Луганської області, але з різних причин не можуть виїхати для продовження роботи до зони, яка вільна від АТО.

3. Доручити голові Харківської обласної організації УТОГ Яковлевій О. В.:

3.1. З урахуванням збільшення в області загальної кількості членів УТОГ, пов’язаним у зв’язку з підпорядкуванням Харківській обласній організації УТОГ окремих територіальних організацій УТОГ Луганської області, які знаходяться в зоні, вільній від АТО, терміново розробити і узгодити з ЦП УТОГ новий штатний розпис обласної організації, передбачивши в ньому необхідну додаткову кількість працівників, які обслуговуватимуть членів УТОГ територіальних організацій Луганської області, що з 01.12.2014 р. підпорядковуються Харківській обласній організації.

3.2. Заповнити новостворені вакансії обласної організації УТОГ спеціалістами з числа членів УТОГ, які переїдуть в Харківську область з Луганської області, та надати їм допомогу у вирішенні їх побутових умов.

3.3. Укласти графік обслуговування обласною організацією членів УТОГ Луганської області, які проживають в зоні, вільній від АТО.

3.4. Подати Центральному правлінню УТОГ пропозиції щодо додаткового фінансування обласної організації УТОГ у зв’язку з підпорядкуванням їй окремих територіальних організацій УТОГ Луганської області.

4. Бухгалтерії Центрального правління УТОГ (Бутенко О.Ю.) вишукати за поданням Харківської обласної організації УТОГ додаткові кошти для фінансування заходів, які доручаються виконати цією постановою Харківській обласній організації УТОГ.

5. Контроль за виконанням цієї по­с­танови покласти на першого заступника голови ЦП УТОГ Чепчину І.І.

 

 

Голова президії Ю.П. Максименко.

Секретар президії С.І. Віскушенко.

 

 

 

 

У зв’язку з підписанням Президентом України 14 листопада 2014 р. Указу «Про заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях», згідно з яким усі бюджетні організації України мають до 1 грудня ц. р. зупинити свою діяльність в зоні АТО і їх банківські рахунки в названій зоні будуть заблоковані, президія Центрального правління УТОГ на виконання даного Указу та враховуючи, що значну частину коштів, які необхідні для утримання непромислової сфери УТОГ, в тому числі тієї частини, що знаходиться в Донецькій та Луганській областях, Товариство отримує з Державного бюджету України,

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

6. Покласти з 1 грудня 2014 року соціальне, побутове та інше передбачене Статутом УТОГ обслуговування нечуючих громадян України, які проживають у вільній від АТО зоні Донецької області України, на Харківську та Запорізьку обласні організації УТОГ, у зв’язку з чим :

6.1. Підпорядкувати з 01.12.2014 р. згідно з переліками 1 та 2, що додаються, всі територіальні організації та культзаклади УТОГ, які розміщені у вільній від АТО зоні Донецької області, Харківській та Запорізькій обласним організаціям УТОГ.

6.2. Встановити, що при проведенні розрахунків, які належить здійснювати при обслуговуванні членів УТОГ, що проживають у вільній від АТО зоні Донецької області, мають використовуватись з 01.12.2014 р. банківський та казначейський рахунки відповідно Харківської та Запорізької обласних організацій УТОГ згідно з переліками територіальних організацій, вказаних у додатках 1 та 2.

6.3. Надати з 01.12.2014 р. право першого та другого підписів на банківських та інших документах, що стосуються обслуговування членів УТОГ, які проживають у вільній від АТО зоні Донецької області, відповідно голові та головному бухгалтеру Харківської та Запорізької обласних організацій УТОГ.

7. Для забезпечення належного обслуговування членів УТОГ, які проживають у вільній від АТО зоні Донецької області, доручити голові Донецької обласної організації УТОГ Стіхіну В.І.:

7.1. Скласти та направити відповідно Харківській та Запорізькій обласним організаціям УТОГ і в копії Центральному правлінню УТОГ:

а) інформацію щодо кількості і місця знаходження та реєстрації на даний час членів УТОГ, які стоять на обліку у вільних від АТО територіальних організаціях УТОГ Донецької області, згідно з додатками 1 та 2.

б) адреси та телефони офісів і культзакладів територіальних організацій УТОГ, які знаходяться у вільній від АТО зоні Донецької області, та коротку характеристику їх приміщень;

в) список проблемних питань, які необхідно вирішувати при наданні допомоги глухим у вільній від АТО зоні Донецької області;

г) уточнений перелік посад (штатний розпис), які необхідно утримувати для подальшого вирішення проблем членів УТОГ у вільній від АТО зоні Донецької області, та пропозиції щодо конкретних прізвищ працівників, які будуть займати ці посади в зоні, вільній від АТО.

7.2. Надати в межах можливого допомогу у працевлаштуванні членам УТОГ, які на даний час працюють в територіальних організаціях і культзакладах УТОГ Донецької області, але з різних причин не можуть виїхати для продовження роботи до зони, яка вільна від АТО.

8. Доручити голові Харківської та Запорізької обласних організацій УТОГ — Яковлевій О.В. та Дюжеву В.Ю.:

8.1. З урахуванням збільшення в областях загальної кількості членів УТОГ, пов’язаним у зв’язку з підпорядкуванням Харківській та Запорізькій обласним організаціям УТОГ окремих територіальних організацій УТОГ Донецької області, які знаходяться в зоні, вільній від АТО, терміново розробити і узгодити з ЦП УТОГ нові штатні розписи обласних організацій, передбачивши в них необхідну додаткову кількість працівників, які обслуговуватимуть членів УТОГ територіальних організацій Донецької області, що з 01.12.2014 р. підпорядковуються Харківській та Запорізькій обласним організаціям.

8.2. Заповнити новостворені вакансії обласних організацій УТОГ спеціалістами з числа членів УТОГ, які переїдуть у Харківську та Запорізьку області з Донецької області, та надати їм допомогу у вирішенні їх побутових умов.

8.3. Укласти графік обслуговування обласними організаціями членів УТОГ Донецької області, які проживають в зоні, вільній від АТО.

8.4. Подати Центральному правлінню УТОГ пропозиції щодо додаткового фінансування обласних організацій УТОГ у зв’язку з підпорядкуванням їм окремих територіальних організацій УТОГ Донецької області.

9. Бухгалтерії Центрального правління УТОГ (Бутенко О.Ю.) вишукати за поданням Харківської та Запорізької обласних організацій УТОГ додаткові кошти для фінансування заходів, які доручаються цією постановою виконати Харківській та Запорізькій обласним організаціям УТОГ.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника голови ЦП УТОГ Чепчину І.І.

 

 

 

Голова президії Ю.П. Максименко.

Секретар президії С.І. Віскушенко.

 СХОЖІ НОВИНИ


газета Наше Життя

Постанова президії Центрального правління Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Українське товариство глухих»

2014-12-09
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2014-12/1418031959_postanova-1.jpg

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ