Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Створено Школу кадрового резерву УТОГ

Постановою президії Центрального правління УТОГ від 22 жовтня 2014 року прийнято рішення створити Школу кадрового резерву керівників при президії Центрального правління УТОГ з питань управління структурними підрозділами Українського товариства глухих.

Це рішення є важливим кроком до реалізації розпочатої роботи з кадровим резервом, одним з починань якої стало анкетування «Візьміть мене в начальники», яке було започатковане на сторінках нашої газети.

Сьогодні подаємо інформацію, що собою представляє Школа кадрового резерву та яким чином можна залучитись до неї.

 

 

 

Яка мета Школи?

 

Перш за все, основна мета — виявлення з числа нечуючих молодих членів УТОГ — випуск­ників вищих навчальних закладів, ініціативних осіб, які працюють або мають бажання працювати на підприємствах, в установах і організаціях УТОГ і з урахуванням своїх персональних якостей можуть бути занесені до кадрового резерву фахівців, спеціалістів та керівників підприємств і організацій УТОГ.

Основними завданнями Школи кадрового резерву УТОГ є підготовка з числа нечуючих членів УТОГ резерву кадрів для заміщення в майбутньому посад фахівців, спеціалістів та керівників підприємств, установ і організацій УТОГ.

 

 

Кого призначено директором Школи?

 

Директором Школи кадрового резерву керівників при президії ЦП УТОГ з питань управління структурними підрозділами Українського товариства глухих призначено інструктора 1 категорії відділу організаційно-масової, культмасової і реабілітаційної роботи виконавчого апарату ЦП УТОГ, кандидата педагогічних наук Наталію Борисівну Адамюк.

 

 

Хто може навчатися?

 

На денно-заочне навчання до Школи кад­рового резерву УТОГ можуть прийматися нечуючі члени УТОГ віком до 35 років, які мають закінчену або незакінчену вищу освіту, працюють в УТОГ і виявили бажання отримати необхідну підготовку та практичні знання, що можуть у подальшому придатися в їх роботі або громадській діяльності, сприятимуть їх особистому інтелектуальному зростанню або кар’єрі.

 

 

Як відбуватиметься навчання?

 

Навчання у Школі кадрового резерву УТОГ проводиться за навчальними планами. Ці плани складаються викладачами та затверджуються директором Школи кадрового резерву УТОГ.

Навчальний процес відбувається шляхом викладання певних навчальних дисциплін та предметів у послідовності, встановленій графіком навчання, що затверджується директором Школи кадрового резерву УТОГ.

Денно-заочне навчання проводиться шляхом організації навчального процесу для слухачів безпосередньо у навчальній аудиторії, організації навчальних екскурсій, а також заочно — шляхом надання завдань для самостійного вивчення тем і підготовки рефератів, проведення дистанційних практичних занять та тестувань.

 

 

Як стати слухачем Школи?

 

Особи, що бажають навчатися у Школі кад­рового резерву УТОГ, подають в паперовому чи електронною поштою на адресу, вказану в оголошенні, копії таких документів:

 

— письмову заяву на ім’я директора Школи кадрового резерву УТОГ про зарахування на навчання;

— коротку автобіографію у довільній формі;

— особовий листок з обліку кадрів;

— копію членського квитка УТОГ;

— копію пенсійного посвідчення (за наявності);

— копію документа про здобуту вищу освіту;

— кольорову фотографію (фотопортрет) для документів;

— характеристику, видану головою первинної організації УТОГ за місцем перебування члена УТОГ на обліку.

 

Зарахування на навчання відбувається за результатами конкурсу, що проводиться членами приймальної комісії Школи кадрового резерву УТОГ.

Про результати конкурсу заявникам завчасно повідомляється електронною поштою, але не пізніше як за 2 дні до початку навчання.

 

 

Які напрямки навчання?

 

Слухачі заслухають лекції з наступних питань:

 

• Статут УТОГ, основні завдання та напрями діяльності УТОГ.

• Економіка підприємств і організацій УТОГ та основи бухгалтерського обліку.

• Соціально-правова робота в УТОГ.

• Засади культури глухих та культурно-масова діяльність в УТОГ.

• Принципи роботи з молоддю та ветеранами в УТОГ.

• Основи діловодства, ділового спілкування, психології стосунків у колективі, етики і естетики.

• Основні напрями роботи підприємств та обласних організацій УТОГ.

• Новітні інформаційні системи та засоби спілкування, робота з грантами.

• Інші питання.

 

 

Які строки навчання?

 

Школа кадрового резерву має дворічну навчальну програму з циклом навчального процесу по 6 місяців, починаючи з 1 листопада до 30 квітня щорічно.

 

 

Коли відбудеться перше заняття?

 

Заняття розпочнуться 25 листопада у конференц-залі Центрального правління УТОГ у місті Києві.

Тож, якщо ви зацікавлені взяти участь у цій Школі — не гайте часу та приєднуйтесь!

 

Інф. «НЖ».газета Наше Життя

Створено Школу кадрового резерву УТОГ

2014-11-17
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2014-11/1416139338_study_0.jpg

Постановою президії Центрального правління УТОГ від 22 жовтня 2014 року прийнято рішення створити Школу кадрового резерву керівників при президії Центрального правління УТОГ з питань управління структурними підрозділами Українського товариства глухих.

Це рішення є важливим кроком до реалізації розпочатої роботи з кадровим резервом, одним з починань якої стало анкетування «Візьміть мене в начальники», яке було започатковане на сторінках нашої газети.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ