Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Розглядаються питання про соціальний захист нечуючих осіб та реалізацію їхніх прав

Українське товариство глухих продовжує роботу із вирішення актуальних проблем, які мають місце у посякденному житті нечуючих членів УТОГ. Зокрема, ці питання піднімались у зверненні голови ЦП УТОГ Ю.П. Максименка на ім’я народного депутата України Д.Й. Андрієвського (фото праворуч). У листі було підкреслено, що особливо потребують впровадження наступні заходи:

1. У закладах охорони здоров’я, а також органах державної влади та місцевого самоврядування, необхідно впровадити посаду «сурдоперекладач», послугами якого інваліди зможуть безперешкодно користуватись, з подальшим забезпеченням належного фінансування оплати праці сурдоперекладачів на державному рівні.

2. Встановити у громадському транспорті монітори, які б сповіщали інвалідів зі слуху про зупинки та ознайомлювали із загальнокорисною інформацією, новинами та подіями в країні та світі.

3. Забезпечити позачергове обслуговування осіб з вадами слуху в установах та організаціях на отримання відповідних послуг.

4. На усіх вітчизняних телеканалах, особливо на телеканалі «Рада», що здійснює трансляцію засідань Верховної Ради України, необхідно запровадити переклад жестовою мовою, що надасть змогу інвалідам з вадами слуху дізнаватись про хід засідань та останніх подій, брати участь у суспільно-політичному житті.

У листі особлива увага приділялась питанню працевлаштування осіб з вадами слуху, позаяк в Україні існує нагальна потреба підтримки держави в забезпеченні інвалідів робочими місцями на підприємствах усіх форм власності, що значно поліпшить стан їхнього матеріального забезпечення та сприятливо вплине на розвиток економіки країни.

Керуючись ст.ст. 6, 16 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України Д.Й. Андрієвський підготував з цих питань депутатське звернення міністру соціальної політики України Л.Л. Денисовій, міністру інфраструктури України М.Ю. Бурбаку, голові Комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів В.М. Сушкевичу, у якому просив розглянути пропозиції, надані представниками Українського товариства глухих, та вжити всіх можливих заходів з метою створення належних умов для реалізації особами з вадами слуху конституційних прав та гарантій на соціальний захист і забезпечення їх повноцінної подальшої інтеграції до суспільного життя нарівні з іншими громадянами відповідно до вимог чинного законодавства України.

Незабаром почали надходити відповіді на цей депутатський запит.

 

 

Відповідь Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України

 

Голова Комітету Т.Д. Бахтеєва у своєму листі зазначила, що Комітет з питань охорони здоров’я спрямував це депутатське звернення до Прем’єр-міністра України А.П. Яценюка з проханням розглянути порушені питання по суті та надати доручення відповідним цент­ральним органам державної влади вжити заходів з метою вирішення цих питань в порядку, встановленому законодавством.

Як зазначається у кінці листа, про результати розгляду та ухвалене рішення Кабінетом Міністрів України буде повідомлено народного депутата Д.Й. Андрієвського та ЦП УТОГ.

 

 

Відповідь Мінінфраструктури

 

«Мінінфраструктури опрацювало депутатське звернення народного депутата України Андрієвського Д.Й. від 24.06.2014 № 443/02/40 щодо листа представників Українського товариства глухих з проханням сприяти в реалізації їх конституційних прав і гарантій на соціальний захист та, в межах компетенції, повідомляє.

Транспортні послуги та послуги поштового зв’язку надаються людям з інвалідністю відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» підприємства міського електротранспорту належать до комунальної власності громади міста і відносяться до сфери управління та відповідальності органів місцевого самоврядування.

На сьогодні підприємствами міського електротранспорту України експлуатуються переважно застарілі типи трамвайних вагонів та тролейбусів. Близько 85 відсотків наявного парку рухомого складу міського електротранспорту вичерпало нормативний термін експлуатації і підлягає заміні. Конструкція такого рухомого складу не пристосована для обладнання моніторами.

Згідно з Правилами експлуатації трамвая та тролейбуса, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.12.96 № 103 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 06.03.97 за № 66/1870, на існуючому рухомому складі здійснюється звукове (автоінформатор) та візуальне (маршрутні покажчики) інформаційне забезпечення пасажирів щодо номера маршруту, назви початкових, кінцевих та основних проміжних пунктів зупинок, можливих пересадок, умов оплати проїзду тощо.

Вимоги до нового рухомого складу, що розробляється в Україні або ввозиться на її територію, врегульовано національними стандартами України ДСТУ 4876:2007 «Вагони трамвайні пасажирські. Загальні технічні вимоги» та ДСТУ 4905:2008 «Колісні транспортні засоби. Тролейбуси пасажирські. Загальні технічні вимоги», зокрема, що стосується забезпечення перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та обладнання цифровою маршрутно-інформаційною системою, яка повинна забезпечувати пасажира мовною та візуальною інформацією про маршрут руху, наступні та кінцеві зупинки тощо.

Правилами ЄЕК ООН № 107-03 «Єдині приписи, що стосуються офіційного затвердження транспортних засобів категорії М2 та МЗ стосовно їх загальної конструкції» визначено лише «Вимоги до технічних засобів, які полегшують доступ для пасажирів з обмеженими можливостями для пересування». Нормативними документами, як Євросоюзу, так і країн СНД, не передбачено вимоги щодо обов’язкового встановлення моніторів в салонах автобусів та тролейбусів.

Автобуси, трамвайні вагони та тролейбуси включено до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту від 01.02.2005 № 28. Стандарти, на відповідність яким здійснюється обов’язкова сертифікація автобусів, трамваїв та тролейбусів, не містять вимог щодо наявності моніторів у салонах.

Наразі підприємства – виробники трамваїв і тролейбусів, на замовлення відповідних органів місцевого самоврядування – власників підприємств, обладнують новий сучасний рухомий склад моніторами. Так у м. Києві на окремих маршрутах функціонують сучасні трамваї та тролейбуси, які мають відеоспостереження і монітори, що сповіщають інформацію про зупинки тощо.

Разом з тим повідомляємо, що на кінець поточного місяця 2014 року Мінінфраструктури заплановано проведення наради з представниками органів місцевого самоврядування міст, де функціонує міський електротранспорт, та керівниками підприємств, на якій буде розглянуто питання функціонування трамваїв і тролейбусів у містах України, а також можливості впровадження моніторів в рухомому складі для сповіщення інвалідів щодо зупинок та іншої інформації.

Окремо слід зауважити, що реалізація таких заходів на загальнодержавному рівні можлива за умов оновлення парку трамваїв і тролейбусів у рамках Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 № 1855. Проте, Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» видатки на реалізацію зазначеної Програми не передбачено.

Також повідомляємо, що на Придніпровській залізниці в 20-ти електропоїздах ЕПЛ2Т внесені доповнення до системи оперативного виводу інформації «СОВІ», а саме: розміщено 160 інформаційних табло з біжучим рядком для інформування інвалідів про зупинки.

Під час розробки вимог та проектування нового рухомого складу Укрзалізницею враховується вимога щодо обладнання нових електро- та дизель-поїздів моніторами для інформування пасажирів з інвалідністю.

З метою забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до послуг поштового зв’язку зали обслуговування поштамтів та частково центральні відділення поштового зв’язку облаштовано інформаційними табло, на яких транслюється інформація про послуги, які надаються підприємством.

В усіх відділеннях поштового зв’язку інформація щодо послуг та тарифів розміщена в доступних місцях «Куточок споживача». Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове обслуговування у відділеннях поштового зв’язку. Інформація про право на позачергове обслуговування розташована на видному місці.

 

В.о. міністра Мінінфраструктури В.В. Корнієнко.

 

 

Відповідь Міністерства соціальної політики

 

Щодо забезпечення можливості комунікації інвалідів з вадами слуху в закладах охорони здоров’я, а також в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування повідомляємо наступне.

За рахунок коштів державного бюджету Мінсоцполітики надає фінансову підтримку непромисловій сфері Українського товариства глухих. Ця допомога також спрямовується на оплату праці сурдоперекладачів, які працюють у сфері УТОГ.

Окрім того, Мінсоцполітики розробило проект Закону України «Про соціальну роботу та соціальні послуги», до якого включило послугу щодо надання інвалідам з вадами слуху послуг із сурдоперекладу, як різновиду соціальних послуг, що надаватимуться безкоштовно. Цей законопроект проходить процедуру погодження. Його оприлюднено на сайті Мінсоцполітики.

 

Щодо забезпечення доступу інвалідів з вадами слуху до інформації в транспорті.

Відповідно до Закону України від 22.12.2011 № 4213-VІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (нищевказані норми набрали чинності з 1 січня 2013 року) транспортні засоби загального користування, що виготовляються в Україні або ввозяться на митну територію України, мають бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість установлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.

 

Щодо позачергового обслуговування інвалідів з вадами слуху в установах та організаціях на отримання відповідних послуг.

У Верховній Раді України 20.05.2014 за № 4921 зареєстровано проект Закону України «Про внесення зміни до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (щодо надання інвалідам першої та другої груп права на позачергове обслуговування), розроблений народними депутатами України Т.В. Осауленком і В.М. Сушкевичем, яким пропонується статтю 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» допов­нити абзацом такого змісту: «Інваліди першої та другої груп мають право на позачергове надання медичної допомоги, обслуговування в лікувально-профілактичних закладах та аптеках».

 

Щодо забезпечення доступу інвалідів з вадами слуху до телепродукту.

На Урядовому комітеті гуманітарного розвитку 10 липня 2014 року розглядався проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення доступу осіб з вадами слуху до інформації», розроб­лений Держкомтелерадіо, яким, зокрема, пропонується встановити мінімальну частку телепродукту, що має бути адаптований (субтитрами чи перекладом на жестову мову) для сприйняття особами з вадами слуху, в розмірі не менш як 5 % у добовому відрізку з 07:00 до 22:00.

Мінсоцполітики запропонувало Держкомтелерадіо встановити зазначену мінімальну частку телепродукту у законопроекті до 2015 року в добовому відрізку з 07:00 до 22:00 не менш як 5 %, а з 2020 року — 50 %.

 

Щодо сприяння працевлаштуванню інвалідів з вадами слуху.

За рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів роботодавцям, у тому числі підприємствам громадських організацій інвалідів, надається державна допомога на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів. За минулий рік 20 підприємствам Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих така фінансова допомога надана у сумі 12,55 млн. гривень. Крім того, зазначені підприємства мають право на пільги зі сплати податків та єдиного соціального внеску.

Задля вдосконалення законодавства щодо покращення професійної реабілітації, зайнятості та працевлаштування інвалідів з кінця 2013 року Мінсоцполітики забезпечується реалізація проекту міжнародної технічної допомоги Твінінг-лайт «Наближення законодавства України до норм та стандартів ЄС у сфері професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими можливостями».

За результатами реалізації проекту будуть підготовлені комплексні та системні зміни до законодавства з відповідних питань.

 

Директор Департаменту Міністерства праці та соціальної політики України О. ПОЛЯКОВА.газета Наше Життя

Розглядаються питання про соціальний захист нечуючих осіб та реалізацію їхніх прав

2014-08-11
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2014-08/1407730597_deputat-andrievskiy_.jpg

Українське товариство глухих продовжує роботу із вирішення актуальних проблем, які мають місце у посякденному житті нечуючих членів УТОГ. Зокрема, ці питання піднімались у зверненні голови ЦП УТОГ Ю.П. Максименка на ім’я народного депутата України Д.Й. Андрієвського. У листі було підкреслено, що особливо потребують впровадження наступні заходи:

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ