Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя
  •    ▹ Інформація про хід та наслідки виконання постанови президії ЦП УТОГ від 4 червня 2014 року №109/2014 «Про організацію допомоги членам УТОГ, які проживають в зоні бойових дій Донецького і Луганського регіонів»  

Інформація про хід та наслідки виконання постанови президії ЦП УТОГ від 4 червня 2014 року №109/2014 «Про організацію допомоги членам УТОГ, які проживають в зоні бойових дій Донецького і Луганського регіонів»

На черговому засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулось 25 червня 2014 року, серед інших важливих питань було розглянуто постанову «Про додаткові заходи з організації допомоги членам УТОГ, які проживають у Донецькій та Луганській областях». З інформацією з цього питання виступив заступник голови ЦП УТОГ, керівник спеціальної робочої комісії ЦП УТОГ Е.В. Скібінський.

 

У зв’язку з масштабним розвитком бойових дій у Донецькій і Луганській областях, що загрожує життю членів УТОГ, які там проживають, постановою президії ЦП УТОГ від 4 червня 2014 року №109/2014 «Про організацію допомоги членам УТОГ, які проживають в зоні бойових дій Донецького і Луганського регіонів» були створені в апараті ЦП УТОГ центральна, а в Донецькій та Луганській областях — регіональні комісії з організації допомоги членам УТОГ Донецької і Луганської областей, а також затверджені комплексні заходи для організації практичної допомоги.

Для організації виконання заходів, передбачених постановою президії ЦП УТОГ № 109/2014, робочою комісією ЦП УТОГ підготовлені і направлені виробничим підприємствам і обласним організаціям УТОГ запити про наявність у них вакансій і вільних місць для проживання членів УТОГ з Донецької та Луганської областей (лист ЦП УТОГ від 13.06.2014 р. № 03-10/242), а також про надання інформації щодо обсягів і видів допомоги, яку надають підприємства і організації УТОГ членам УТОГ з Донецької і Луганської областей (лист ЦП УТОГ від 19.06.2014 р. № 03-10/249). На основі даних, що надходять від підприємств і організацій УТОГ, робочою комісією ЦП УТОГ створені постійно оновлюванні бази даних про вакансії та вільні місця у гуртожитках УТОГ, а також про членів УТОГ Донецької і Луганської областей та членів їх сімей, які отримують допомогу УТОГ і види цієї допомоги.

Станом на 25.06.2014 року інформацію про наявність місць у гуртожитках та можливість праце­влаштування переселенців надали Дніпропетровське, Житомирське, Кам`янець-Подільське, Полтавське УВП № 1, Ужгородське ВП «Синевір», Ужгородське УВП № 2, Харківські УВП № 1 і № 2, Черкаське УВП і Чернігівське УВП, а також Рівненська і Чернігівська облорганізації УТОГ. Реш­та підприємств і організацій УТОГ таку інформацію не надали.

Також станом на 25.06.2014 р. надана допомога двом сім`ям членів УТОГ з Донецької області: сім`ю Орінчевої Юлії (4 чол.) поселено у гуртожитку Харківського УВП № 2, а сім`ю Таранова А.М. (2 чол.) поселено у гуртожитку Полтавського УВП № 1. У допомозі в тимчасовому праце­влаштуванні переселенці та члени їх сімей відмовилися.

Разом з цим аналіз результатів виконання постанови президії ЦП УТОГ № 109/2014 показує про низький рівень організації роботи регіональних комісій з організації допомоги членам УТОГ, що проживають у Донецькій і Луганській областях. До цього часу вказані комісії не надали робочій комісії ЦП УТОГ списки членів УТОГ, які виявили бажання і підлягають евакуації з зони бойових дій. Члени УТОГ, внаслідок непоінформованості про роботу регіональних комісій, самостійно купують квитки на проїзд і виїжджають з місць бойових дій до знайомих, родичів чи друзів. Також відмічається низька взаємодія членів регіональних комісій — директорів виробничих підприємств УТОГ зі своїми головами комісій — головами Донецької і Луганської облорганізацій УТОГ, відсутність у їх роботі оперативних засідань та спільних нарад з організації виконання постанови президії № 109/2014.

Також недостатня координація роботи з виконання постанови президії ЦП УТОГ № 109 відмічається в інших, крім Донецької і Луганської, областях. У цьому випадку, як позитивний приклад, можна відмітити хорошу координацію роботи Полтавської облорганізації УТОГ та підприємств УТОГ, що розміщені в Полтавській області, Харківської облорганізації і Харківських УВП № 1 і 2, а також Чернігівської облорганізації та Чернігівського УВП УТОГ.

Інформація про роботу робочої групи ЦП УТОГ щотижня друкується в газеті «Наше життя» і широко відома членам УТОГ — читачам цієї газети.

Члени УТОГ виявляють бажання допомогти своїм колегам з Донецької та Луганської областей, у зв’язку з чим до робочої групи ЦП УТОГ від них надходять прохання організувати збір коштів для надання матеріальної допомоги постраждалим.

Оскільки пунктом 9 постанови президії ЦП УТОГ від 4.06.2014 р. №109/2014 визначено, що Донецькій і Луганській облорганізаціям УТОГ може бути виділена допомога з бюджету УТОГ для фінансування заходів з евакуації окремих членів УТОГ, створювати в УТОГ єдиний рахунок для збору благодійних коштів для допомоги постраждалим не уявляється доцільним.

З метою матеріальної підтримки евакуйованих членів УТОГ з Донецької і Луганської областей, ЦП УТОГ вважає доцільним відкрити в банках, що здійснюють обслуговування обл­організацій, окремі розрахункові рахунки (карткові рахунки) для збору сум благодійної допомоги, яка буде надходити від членів УТОГ, а також юридичних і фізичних осіб.

При цьому при відкритті таких рахунків обласним організаціям УТОГ потрібно врахувати наступне:

1. Згідно з Податковим Кодексом України благодійна допомога, що надходить неприбутковим організаціям, не оподатковується податком на прибуток, а згідно з п.136.1.17 Кодексу в об’єкті оподаткування податком на прибуток не враховуються доходи, що надаються у вигляді допомоги громадським організаціям інвалідів та підприємствам і організаціям, що визначені у пункті 154.1 Податкового Кодексу.

2. Кошти благодійної допомоги мають використовуватися на підставі особистих заяв членів УТОГ, які їх одержують на такі цілі:

2.1. Придбання проїзних квитків до місця тимчасового поселення (незалежно від місця фактичного перебування члена УТОГ) для члена УТОГ та членів його сім’ї.

2.2. Надання разової матеріальної допомоги на придбання продуктів харчування, одягу та оплату інших невідкладних потреб членів УТОГ Донецької і Луганської областей.

3. У заявах членів УТОГ Донецької і Луганської областей, які вони подаватимуть керівникам облорганізацій для отримання допомоги за рахунок благодійних коштів, потрібно вказувати конкретні напрями використання коштів. Кошти видавати таким членам УТОГ шляхом перерахування на їх особистий картковий рахунок (пенсійна, зарплатна або дебетова банківська картка).

4. Порядок надходження на розрахунковий рахунок і використання коштів благодійної допомоги членам УТОГ Донецької і Луганської областей має бути затвердженим президією правління відповідної обласної організації УТОГ.

5. Облік надходження і використання коштів благодійної допомоги ведеться у порядку, встановленому положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України, а первинні документи мають зберігатися у справах облорганізації не менше 3-х років з дати їх створення.газета Наше Життя

Інформація про хід та наслідки виконання постанови президії ЦП УТОГ від 4 червня 2014 року №109/2014 «Про організацію допомоги членам УТОГ, які проживають в зоні бойових дій Донецького і Луганського регіонів»

2014-06-27
На злобу дня / Актуальна тема https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2013-11/1385388483_emblema-utog.jpg

На черговому засіданні президії ЦП УТОГ, яке відбулось 25 червня 2014 року, серед інших важливих питань було розглянуто постанову «Про додаткові заходи з організації допомоги членам УТОГ, які проживають у Донецькій та Луганській областях». З інформацією з цього питання виступив заступник голови ЦП УТОГ, керівник спеціальної робочої комісії ЦП УТОГ Е.В. Скібінський.

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ