Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Щедрість душі й жар серця

Він витесав із каменя троянду,
Таку, щоб не на день, а навіки,
Щоб побратимів юність полум’яну
Запам’ятали люди і зірки!

М. МАЧКІВСЬКИЙ


Зеновій Іванович БЕРЕЗА — відомий глухий художник-кераміст, член Спілки ху­дожників України, член Львівської облас­ної організації УТОГ.

Народився він 29 липня 1933 року в селі Женів Золочівського району Львівської об­ласті.

Тільки-но почав ходити до школи, як за­хворів і втратив слух. Але хлопчик не зда­вався. Він наполегливо продовжував нав­чання у масовій школі. До війни встиг за­кінчити лише 2 класи. Воєнне лихоліття пе­рервало навчання, і тому Зеновій зміг здо­бути освіту в спецшколі-інтернаті пізніше, вже після закінчення війни.

Рано виявивши здібності до творчос­ті, хлопець став навчатись у Львівській художній школі, яку закінчив у 1952 році. Здобуття освіти він продовжив, і у 1957 ро­ці завершив навчання на відділі художньої кераміки Львівського училища прикладно­го мистецтва ім. Івана Труша. Пізніше, вже в 1965 році, закінчив Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.

У виготовленні кераміки Зеновій Івано­вич виявив себе як художник з власним почерком. Характерною особливістю є його постійна відданість покликанню мит­ця-прикладника — через предмети ужит­кового та декоративного призначення вносити красу у побут людей.

Керамічні вироби З. Берези, починаючи з його участі у виставках початку 60-х ро­ків, викликали незмінний інтерес у гляда­чів та зацікавлення мистецтвознавчої кри­тики. Зеновій Іванович представляв свої роботи на обласних, республіканських та всесоюзних вернісажах прикладного мис­тецтва. Презентували його витвори як вітчизняну кераміку й на зарубіжних вистав­ках.

Зеновій Береза — художник широкого творчого діапазону. Він автор численних зразків ужиткової кераміки, виготовле­них на замовлення Львівської керамікоскульптурної фабрики для масового ви­робництва. Його набори для молока, ка­ви, квасу тощо здобули визнання й попит у шанувальників.

Перша персональна виставка митця носила ретроспективний характер і була присвячена 50-річчю з дня його народжен­ня. В експозиції були представлені витво­ри за весь період його життя у мистецтві, починаючи від ранніх, виконаних невдовзі після закінчення інституту, і закінчуючи 1983 роком.

Роботи Зеновія Берези експонуються у Львівському музеї етнографії та художньо­го промислу, у Державному музеї україн­ського народного декоративного мисте­цтва у Києві та у Канівському музеї при­кладного мистецтва.

Зеновій Іванович створив сувенірні кухлі, штофи, вази, кубки, присвячені юві­леям Львова і Києва, Олімпійським іграм у Москві. Художник успішно працював над декоративними і тематичними тарілками, настінними пластами.

До його кращих робіт можна віднести та­рілки, присвячені 150-річчю з дня народ­ження Т.Г. Шевченка та 100-річчю з дня на­родження Лесі Українки, пласти «Врожай», «Кінець осені», «Останнє яблуко» та інші.

Цікавими пластичними знахідками деко­рування та утилітарною доцільністю відзна­чається фігурний посуд роботи З. Берези, що мав особливе поширення у 60-ті роки.

Зеновій Іванович досконало володіє тех­нологічними засобами кераміки. У своїх роботах, виконаних переважно з кам’яної маси, він вдало застосовує поливи, ема­лі, солі, вміє використати декоративний ефект самого матеріалу. Його виробам властива висока культура виконання, ре­тельність у проробленні кожної деталі.

Корені творчості З. Берези йдуть від за­своєння ним багатих традицій народної кераміки та досягнень вітчизняного та сві­тового мистецтва.

Художник регулярно організовує ви­ставки своїх панно та керамічних виробів у Львові та Києві. Неодноразово вистав­ляв свої роботи у Львівському обласно­му центрі культури і дозвілля УТОГ, чим сприяв естетичному вихованню нечую­чих. Про авторитет і майстерність худож­ника свідчать публікації в пресі і відгуки мистецтвознавців про його творчу діяль­ність.

Він — член Спілки художників України з 1971 року, нагороджений численними дипломами обласних та республіканських виставок, а також дипломом Міжнародної виставки кераміки, що проходила у 1980 році у Франції.

Творчий шлях Зеновія Івановича — яскравий приклад того, що все можли­ве в цьому світі, коли є мета та бажання її здійснити.

Нещодавно Зеновій Іванович відзна­чив ювілейну дату. Шлемо щирі привітан­ня і зичимо здоров’я та довголіття. Нехай щастить йому і хай ніколи не згасає іскра натхнення для чудових задумів і успішного створення шедеврів, які духовно збагатять і прикрасять наше сьогодення!
В. ЯРЕМКОгазета Наше Життя

Щедрість душі й жар серця

2018-09-11
Культура глухих / Мистецтво глухих https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-09/medium/1536522936_26_2472_2018_08.jpg

Зеновій Іванович БЕРЕЗА — відомий глухий художник-кераміст, член Спілки ху­дожників України, член Львівської облас­ної організації УТОГ. Народився він 29 липня 1933 року в селі Женів Золочівського району Львівської об­ласті. Тільки-но почав ходити до школи, як за­хворів і втратив слух. Але хлопчик не зда­вався. Він наполегливо продовжував нав­чання у масовій школі. До війни встиг за­кінчити лише 2 класи. Воєнне лихоліття пе­рервало навчання, і тому Зеновій зміг здо­бути освіту в спецшколі-інтернаті пізніше, вже після закінчення війни.

газета Наше Життя