Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Веселковий ліс у живописі Сергія Кирилова

Сплять дерева
в зимній ліні –
там рожевий
випав іній —
синій в тіні.
І зеленозолотаве
вже вечірнє небо тане,
а сріблястотихий сніг
весну згадує у сні…

Кім Скалацький


У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка з 12 липня до 12 серп­ня цього року діяла виставка картин в сти­лі абстракціонізму під назвою «Культура і мистецтво єднають країну». Її презентува­ли маріупольські художники з Донеччини, а точніше — об’єднання «ХарБарБонд+К». Назва складається з перших літер прізвищ митців, що до нього належать: В. Харазов, С. Бараннік, О. Бондаренко, С. Кирилов.

Дозвольте ближче познайомити з од­ним з них.

Сергій Валерійович Кирилов народився 30 березня 1968 року в Маріуполі. Навчав­ся в Маріупольській загальноосвітній спе­ціальній школі-інтернаті для слабочуючих дітей, а також в Маріупольській художній школі, закінчив Ленінградський політехні­кум Всеросійського товариства глухих (ху­дожнє відділення) у 1991 році. Працює в галузі станкового живопису, учасник місь­ких, всеукраїнських, міжнародних виста­вок, член Національної спілки художни­ків України з 2000 року. Його роботи зна­ходяться в музеях і приватних колекціях України, Італії, Австрії, Росії, Чехії та США.

В Полтаві Сергій Кирилов предста­вив 12 своїх робіт, які привернули увагу особливою манерою виконання — вони виконані не пензлем, а нанесенням олій­них фарб на полотно через отвір тюбика, шляхом натискання на нього пальцями. В процесі руху руки на полотні створюєть­ся особлива рельєфність, насичена ко­льоровою гамою.

Його роботи оригінальні, неповтор­ні, своєрідні. В них яскравими кольорами веселки у всій красі представлена приро­да, зокрема ліс у різні пори року. Ознайо­мимося з його полотнами: «Зимовий ро­манс», де бачимо засніжений ліс; «Мо­розний ранок» передає красу лісу гамою синіх відтінків; у картині «Полудень» ліс ку­пається в променях сонця. Особливо ча­рує полотно «Дух зимового лісу», від якого віє прохолодою в блакитно-ніжних тонах. Робота «Після дощу» передана зеленими фарбами всіх відтінків. На ній ліс стоїть в задумі, вмитий дощовими водами…

Подовгу милуються відвідувачі худож­нього вернісажу такими полотнами Сер­гія Кирилова: «Мозаїчний пейзаж», «Зи­мова мелодія», «Рослинний принт», «Руки дерева». Знаходимо серед робіт автора й абстрактні твори: «Золото літа», «Замерз­ле скло».

Роботи Сергія Кирилова дивують своєю масштабністю. Так, більшість полотен ма­ють розміри 140 на 190 см, інші — 120 на 190 см.

В картинах Сергія відчувається вплив ім­пресіонізму французьких майстрів пензля. Автор у своїх картинах віддає перева­гу всьому незвичному, новому, у них вирує творча фантазія. У його творах відсутня одноманітність, він іде до творчих здобут­ків своєю дорогою, не схожою на творчість інших майстрів пензля.

Щоб осягнути творчість Сергія Кирило­ва, треба постояти в задумі біля його кар­тин, пройнятися грою їхніх барв.


Вчитаємося в рядки мистецтвознавця Марини Стрельцової, щоб збагнути живо­пис художника: «Универсальность и одно­временно уникальность — стали основой для цикла живописных работ мариупольского художника Сергея Кириллова. Сле­дуя эволюционному алгоритму, он отби­рает все существенное и значимое для его работ и отбрасывает все ненужное.

Моделирование пространства в его ра­ботах — прерогатива цвета. Вариации тех­нических приемов нанесения краски (от дивизионизма до дриппинга), выстраи­вание пространства вглубь за счет кон­траста светлого и темного, плоскости и рельефа порождают бесконечные и ассо­циативные ряды. Очищающие от оболоч­ки повседневности и пробуждающие в нас пласты генетической памяти».
В. САКУНгазета Наше Життя

Веселковий ліс у живописі Сергія Кирилова

2018-09-10
Культура глухих / Мистецтво глухих https://ourlife.in.ua/uploads/posts/2018-09/medium/1536522450_kirilov-sergey2.jpg

У Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка з 12 липня до 12 серп­ня цього року діяла виставка картин в сти­лі абстракціонізму під назвою «Культура і мистецтво єднають країну». Її презентува­ли маріупольські художники з Донеччини, а точніше — об’єднання «ХарБарБонд+К». Назва складається з перших літер прізвищ митців, що до нього належать: В. Харазов, С. Бараннік, О. Бондаренко, С. Кирилов.

газета Наше Життя