Авторизація

     Забули пароль?


Реєстрація

   
Наше життя

Послуги з використанням мобільного додатку «Перекладач ЖМ» сплачує УТОГ

  09/08/2018     1 744      Admin    

19 червня 2018 року між ВГОІ «Українське товариство глухих» (голова — Ірина Чепчина) та ТОВ «Технології для людей» (директор — Віталій Потапчук) укладено договір, який передбачає співпрацю в наданні послуг з використанням мобіль­ного додатку «Перекладач ЖМ».


ДВІ ПРОГРАМИ — ДВІ МОЖЛИВОСТІ 

Нагадуємо, що сьогодні члени УТОГ ма­ють можливість завдяки сучасним техно­логіям (комп’ютери, мобільні телефони, смартфони, планшети) отримати послу­ги перекладача дистанційно (шляхом он-лайн послуги) за двома програмами:

програмою «Сервіс-УТОГ», за якою члени УТОГ отримують послуги перекла­дача жестової мови БЕЗКОШТОВНО в ро­бочий час обласних організацій — з поне­ділка до п’ятниці, з 9.00 до 17.00 — де­тальніше читайте на сайті УТОГ за посилан­ням: https://www.utog.org/chlenam-utog/anonsi/308-uvaga-rozpochinaye-robotu-proekt-servs-utog.html 

програмою з використанням мобіль­ного додатку «Перекладач ЖМ», яка діє завдяки договору між УТОГ та ТОВ «Тех­нології для людей», про який йшлося ви­ще. За цим договором членам УТОГ ЩО­ДЕННО і ЦІЛОДОБОВО надається БЕЗ­КОШТОВНА послуга перекладу в обсязі, що не перевищує 1 відеозв’язок на до­бу, тривалістю не більше 10 хвилин. За­гальна тривалість ліміту на рік на 1 лю­дину — 36 годин. Ці послуги сплачує Укра­їнське товариство глухих з розрахунку — 29 грн за 1 дзвінок на добу тривалістю не більше ніж 10 хвилин.

Звертаємо увагу, що безкоштовна по­слуга перекладачів ТОВ «Технології для людей» надається лише за наяв­ності інформації, що особа, яка до них звернулася, є членом УТОГ (відомо­сті про це передаються працівникам ТОВ «Технології для людей» Українським това­риством глухих).

ЯКІ ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА ЛИПЕНЬ? 

За інформацією, яку надало ТОВ «Тех­нології для людей», за період з 26.06 по 26.07.18 р. з приводу надання послу­ги он-лайн перекладача зафіксовано 531 звернення. Найбільша кількість дзвінків — від членів Київської організації УТОГ (278 звернень), за даними з інших облас­тей кількість звернень набагато менша: 55 дзвінків — з Черкаської облорганіза­ції УТОГ, 30 — з Харківської облорганізації УТОГ тощо.

Здебільшого члени УТОГ вирішували пи­тання за допомогою мобільного додатку «Перекладач ЖМ» при зверненнях до різних установ, на прийомі у лікаря, під час вирішен­ня питань на роботі тощо. Були й дзвінки з ці­кавості — справа нова, людям кортить «про­щупати», що воно за дивина — он-лайн пере­клад.

УТОГ ПЕРЕРАХУВАЛО ГРОШІ ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ У ЛИПНІ 

Згідно з Актом про надання послуги за пе­ріод з 26.06 по 26.07.18 р., Українське това­риство глухих перерахувало кошти ТОВ «Тех­нології для людей» за дистанційний переклад жестовою мовою у зверненнях з суттєвих і важливих питань (а це трохи більше полови­ни всіх дзвінків).

Хочемо закликати членів УТОГ більш від­повідально ставитися до цієї серйозної справи і не відволікати операторів-пере­кладачів через дрібниці або через зайву ці­кавість. Адже, можливо, комусь у цей час справді потрібна термінова допомога.

РОБОТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

Проте це лише початок. Час братися за поширення цієї надзвичайно важливої для глухих членів УТОГ ініціативи, розповідаю­чи про неї рідним, друзям, знайомим та до­помагаючи їм встановити мобільний дода­ток «Перекладач ЖМ». Нагадуємо, що по­дробиці ви можете дізнатися за посилан­ням: https://play.google.com/store/ арps/details?id=com.getbewarned. connectinterpreter 

Отже, встановлюйте на своїх електронних цифрових пристроях мобільний дода­ток «Перекладач ЖМ» і приєднуйтесь до цієї нагальної програми!
Інф. «НЖ»газета Наше Життя

Послуги з використанням мобільного додатку «Перекладач ЖМ» сплачує УТОГ

2018-08-09
Анонси і Оголошення https://utog.org/uploads/posts/2018-08/medium/1533811142_potapchuk.jpg

19 червня 2018 року між ВГОІ «Українське товариство глухих» (голова — Ірина Чепчина) та ТОВ «Технології для людей» (директор — Віталій Потапчук) укладено договір, який передбачає співпрацю в наданні послуг з використанням мобіль­ного додатку «Перекладач ЖМ».

газета Наше Життя

Реклама


Популярне

НАМ ПОДОБАЄТЬСЯ